Home
Home
pag 1
pag 1
pag 1
info. 5
Home
info. 5
Informatie over de werking van een CV installatie
info pagina 3
De VR-ketel is een cv-ketel met een warmterendement van minimaal 80%. Deze ketels maken geen gebruik van de warmte uit
verbrandingsgassen. Daardoor zijn ze constructief minder ingewikkeld en goedkoper te installeren dan de HR-ketel.
De meeste VR-ketels hebben een modulerende regeling; dat betekent grofweg dat het toestel de gastoevoer naar de branders doorlopend
aanpast om de ingestelde temperatuur te behouden. De ketel blijft op laagstand langer in bedrijf dan zijn voorganger (de zogenaamde
conventionele ketel), waardoor het stilstandverlies kleiner is. Door de verminderde schakeling worden temperatuurhiaten voorkomen. De
meeste VR-ketels zijn (open of gesloten) wandketels, al dan niet in combinatie met een warmwatervoorziening.

Circulatiepomp
De circulatiepomp in een cv-installatie zorgt voor een versnelde circulatie van het water. Draait de pomp continue, dan maakt deze
ongeveer 8700 uur per jaar. De brander, echter, werkt zo'n 1300 uur per jaar. Dat betekent dat een continue draaiende pomp jaarlijks
7400 uur aan elektriciteit verspilt. De installatie van een pompschakelaar bestrijdt deze verspilling. . In voor- en najaar of op kille
zomerdagen kan enige verwarming gewenst zijn, maar gaat het volledig in bedrijf zetten van de installatie soms te ver.
HR ketels
Hoog Rendementsketels leveren in verhouding tot de steeds minder toegepaste VR-ketel (Verbeterd Rendement) meer warmte uit een
bepaalde hoeveelheid energie. (lees m gas) Dat komt door de speciale warmtewisselaar in de HR-ketel. Die zorgt ervoor dat de nog niet
gebruikte warmte in de verbrandingsgassen ook wordt gebruikt voor het verwarmen van het ketelwater. Door het onttrekken van warmte
aan de verbrandingsgassen ontstaat er echter condens in de afvoergassen. Om dit probleem op te vangen, is de HR-ketel voorzien van
een condensopvang en -afvoer. Verder is er een ingebouwde ventilator die de afgekoelde gassen met kracht door het afvoerkanaal drijft.
Bij een lage temperatuur zullen de gassen namelijk niet op eigen kracht het kanaal verlaten.
Tegenwoordig worden er voor woningen bijna alleen maar HR-ketels verkocht.

Indien een ketel alleen de woning verwarmt wordt gesproken van een solo ketel.
Als een ketel ook warm water moet verzorgen spreken we van een combiketel.
Combiketels zijn er in doorstroomtoestellen en in voorraadtoestellen.

Een doorstroomtoestel maakt warmwater aan op het moment dat de warmwaterkraan opengaat.
Een voorraadtoestel heeft een boiler gevuld met warmwater zodat er zodra de kraan opengaat er direct warmwater aangevoerd wordt.
Deze toestellen leveren meer warmwater per minuut en geven zodoende meer warmwatercomfort. De prestaties van ketels worden
uitgedrukt in de z.g.
Comfort Waarde. (Schaal 1t/m6, waarbij 6 het hoogste comfort geeft)
Zie voor meer informatie ook de sites van de ketelfabrikanten op de
CV ketels pagina.