bijvullen
Home
pag. 2
pag. 3
pag. 1
pag.5
pag 6
info. 6
info. 6
Informatie over de werking van een CV installatie
info pagina 4
De schakelaar regelt automatisch dat de pomp nog 5 tot 15 minuten (afhankelijk van de inhoud van de installatie) na het doven van de
brander doordraait, zodat de opgeslagen warmte niet gedeeltelijk door de schoorsteen verdwijnt. Als de cv-ketel 's zomers stilstaat,
wordt de pomp automatisch eens per zoveel dagen voor korte tijd geactiveerd. In totaal levert de pompschakelaar een pompstilstand op
van ruim vijfduizend uur per jaar; een besparing van circa 500 kWh aan elektriciteit, zo'n 20 euro per jaar. De meeste moderne
cv-ketels zijn al voorzien van een pompschakelaar

Locale en centrale verwarmingsbron
Bewoners van oudere woningen of flats die willen overschakelen van lokale gasverwarming op centrale verwarming, kunnen in plaats
van een cv-ketel een moederhaard laten installeren. Deze haard verwarmt lokaal en vervult daarbij de functie van centrale
verwarmingsbron. Het grote voordeel is dat de gas- en afvoerleidingen van de oude haard gewoon gebruikt kunnen worden voor de
nieuwe moederhaard. Die kan dus zonder extra moeite en kosten gewoon op de plaats van de vroegere haard worden aangesloten; op
een mooie centrale plek in de woonkamer. Dit systeem volstaat met minder radiatoren dan een systeem met ketel, omdat de haard
zelf al circa 2000 kcal/u afgeeft
Zuinig stoken
Zet de thermostaat lager als u overdag weggaat en op de laagste stand als u lang weggaat (bij vorst niet onder de vijf of tien graden);
Draai īs morgens de thermostaat niet ineens naar twintig graden. Vaak is zeventien graden eerst al voldoende;
Hang eens een thermometer naast de thermostaat. Zo weet u of de kamertemperatuur overeenkomt met de stand van de
thermostaat.
Controleer de muurbevestiging van uw thermostaat. De thermostaat moet stevig en waterpas aan de muur bevestigd zijn, anders kan
een afwijking ontstaan. Laat hem bij twijfel opnieuw afstellen.
Zet de thermostaat op de laagste stand als u ramen en deuren openzet om te ventileren, dan slaat de verwarming niet onnodig aan;
Zet de verwarming 's avonds een uur voordat u naar bed gaat op de nachtstand (16 gr.C). Er is dan nog voldoende warmte in huis om
het behaaglijk te houden.
Overweeg een klokthermostaat. Een klokthermostaat kunt u op uw dagelijkse ritme instellen. Hij zorgt dan automatisch voor de
ideale temperatuur om bij te wonen, werken of slapen. Geen omkijken naar.
Blijf flexibel met een afstandbedienbare thermostaat. Werkt u onregelmatig en is het moeilijk te voorspellen wanneer u thuis zult
komen, denk dan eens aan een afstandbedienbare thermostaat. Met uw GSM zet u hem aan of uit.