Home
2
3
1
4
5
5
storingen zelf verhelpen
info pagina 6
- Hebt u een storing? Mogelijk kunt u dit zelf al verhelpen door het volgende te controleren:

- Brandt de waakvlam? (indien u een oud toestel met een waakvlambrander heeft)

- Is de gaskraan open?

- Zit de stekker in het stopcontact?

- Staat het stopcontact onder spanning? Mogelijk dat er een zekering vervangen moet worden.

- Zijn de radiatoren geopend?

- Staat de thermostaat goed ingesteld?

- Zit er een resetknop op de ketel? Zo ja, hebt u deze ingedrukt?

- Is de waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar? Zo nee: installatie bijvullen, zonodig ontluchten.

- Maakt uw cv installatie een borrelend geluid? Zo ja: installatie ontluchten, zonodig bijvullen.

- De installatie moet vaak bijgevuld worden? Mogelijk zit er een lekkage in de installatie. Neem contact op.

- De leidingen maken een tikkend geluid:
- Bij het opwarmen van een cv-installatie zetten de leidingen uit, dit is een normaal verschijnsel. Leidingen
zitten gebeugeld en gaan door muren en plafonds. Wanneer -een leiding tijdens het uitzetten niet vrij kan
bewegen doordat een beugel te vast zit of wanneer een leiding vast in een muur of plafond zit, dan zal
deze leiding tijdens -het uitzetten geluid gaan maken. Dit is dan op te lossen door de desbetreffende
leiding los te maken zodat deze weer vrij kan bewegen.

LUCHTBELLEN: In de cv-installatie kunnen luchtbellen ontstaan, die storende geluiden in de installatie
veroorzaken en op den duur het opwarmen van de radiator vertragen.
Een ingebouwde automatische ontluchter tussen ketel en pomp vormt een kalmeringszone waarin de
luchtbellen kunnen ontsnappen naar een luchtkamer met een ontluchtingsventiel.