Home
Home
pag 1
Home
pag 1
Home
info. 5
Home
info. 5
Informatie over de werking van een CV installatie
info pagina 2


Ketels
Voor de verbranding van gas hebben cv-ketels lucht nodig. Er bestaan twee typen ketels die deze lucht beide op eigen wijze betrekken.
Open ketels en gesloten ketels. Gesloten ketels betrekken de verbrandingslucht via een pijp van buiten en voeren de rookgassen via een
andere pijp weer naar buiten af. Meestal zijn beide pijpen in één ommanteling samengebracht.
In moderne, kierdichte woningen mag doorgaans uitsluitend een gesloten systeem worden toegepast. Het is veiliger en over het
algemeen zuiniger. Bovendien kan een gesloten ketel bijna overal in huis geplaatst worden. De afvoer van rookgas en de toevoer van lucht
kan zowel horizontaal (via de gevel) als verticaal (via het dak) lopen.
Open ketels zuigen lucht aan uit de opstellingsruimte. De verbrandingsgassen worden via een bouwkundige schoorsteen afgevoerd, of
rechtstreeks via een aluminium dakdoorvoer. Dit type ketel is alleen toegestaan in natuurlijk geventileerde woningen. Voorwaarde is dat
de onttrokken verbrandingslucht in een continue stroom wordt vervangen door verse buitenlucht. Open toestellen moeten een thermische
afvoerbeveiliging hebben, die automatisch de gastoevoer uitschakelt bij lekkage van verbrandingsgassen. Open ketels worden nauwelijks
nog toegepast.
Warmtewisselaar
In de cv-ketel zit een warmtewisselaar. Deze wordt door de brander verwarmd en draagt de warmte over aan het water. De eveneens
geïntegreerde circulatiepomp stuurt het water vervolgens naar de radiatoren. In elke ketel zitten beveiligingen die de brander uitschakelen
als er iets niet in orde is (onvoldoende water in de installatie, te hoge temperaturen of te weinig aanzuiglucht). Verder is iedere ketel
voorzien van een expansievat, waarin het extra volume van het verwarmde water wordt opgevangen. Zonder zo'n expansievat zou de druk
in de ketel te hoog worden.


Integratie vloerverwarming
De combinatie van cv-ketel en vloerverwarming, al dan niet aangevuld met wandverwarming of andere vormen van bijverwarming, wint steeds meer
terrein. Oorzaak hiervan is de comfortabele en gelijkmatige warmte die dit systeem voortbrengt, in combinatie met een relatief laag
energieverbruik. Dit is de meest ideale vorm van verwarmen voor ruimtes die veel gebruikt worden. Een nadeel kan zijn de relatief lange
opwarmtijd.
Het verwarmde ketelwater stroomt via leidingen naar een uitgebalanceerd buizenstelsel onder de vloer of in de wand. In dit geval zijn vloer en/of
wand de warmtedragers die stralingswarmte én convectiewarmte afgegeven aan de ruimte. Deze vorm van verwarming wordt ook wel lage
temperatuurverwarming (LTV) genoemd, omdat door de grote spreiding van warmte-afgifte ook een lage watertemperatuur in de cv-ketel voldoet.
Aangesloten op een HR-ketel is LTV uiterst zuinig in energieverbruik.